Kontakt

- Na základě nízké činnosti výjezdové jednotky Hostomice JPO III/I byla jednotka
JPO V Radouš požádána HZS Beroun a HZS Hořovice, aby vypomohla hasičům z Hostomic.
JPO V Radouš tedy zanikla a sloučila se s JPO III/I Hostomice.

VÝVOJ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

- Do dubna 2006 měla jednotka jen ARO a PS12 s přívěsem

- V roce 2006 byla zakoupena DA od Albi Hořovice a od dubna téhož roku byla zařazena do výjezdové jednotky

- Na podzim 2006 byla zahájena rekonstrukce radoušské hasičské stanice, kde byla zřízena
garáž na DA a šatna na převlékání. Přestavba byla dodělána svépomocí

- Rekonstrukce byla na jaře 2007 dokončena

- V září byl zakoupen CAS 25 RTHP od ČKD Hořovice. Na auto se vybralo díky sponzorům
60 000 Kč a od října bylo auto dáno do výjezdu

- Od 1. 1.2008 byla výjezdová jednotka přeřazena z JPO III/I do JPO III/II

- V prosinci 2010 byla zakoupena plošina

- V roce 2011 byl z HZS Hořovice převeden pickup do naší stanice

- Téhož roku byl z HZS Beroun převeden i odsavač kouře

- Poslední událostí v tomto roce bylo rozšíření zázemí radoušské hasičárny

Zbrojnice Radouš

';
Zbrojnice Hostomice

';